I z v e š t a j
o održanoj Izložbi »Pronalazaštvo - Beograd 2007«

U organizaciji Saveza pronalazača i autora tehničkih unapređenja Beograda, u Beogradu, održana je 27. Međunarodna izložba pronalazaka, novih tehnologija i industrijskog dizajna “PRONALAZAŠTVO-BEOGRAD 2007”,  od 28. maja do 01. juna 2007. godine,  u Galeriji Etnografskog muzeja, Studenski trg 13, u Beogradu.Dodeljene su:
ZLATNE PLAKETE sa velikom zlatnom medaljom sa likom NIKOLE TESLE:

 • PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA
 • GRADONAČELNIKU GRADA BEOGRADA gospodinu mr Nenadu Bogdanoviću
 • UPRAVI ZA STRATEGIJSKO PLANIRANjE MINISTARSTVA ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
 • LjUBIŠI PAŠIĆU,Savez inovatora Republike Srpske, Banjaluka
 • KOLjI ASENOVU, Savez pronalazača Makedonije

i
ZAHVALNICE

 1. Kompaniji «Veda», Skoplje
 2. Univerzitetu «Sveti Kiril i Metodije» Skoplje
 3. Veneri Andrejevski, Privredna komora Makedonije
 4. Savez inovatora Republike Srpske, Banjaluka
 5. Udruženju inovatora opštine Prijedor

Jednoglasnom odlukom Žirija dodeljene su nagrade i priznanja Izložbe i to:

GRAND PRIX

Prof. dr Dragiši Raičević, Prof. dr Draganu Marković, Prof. dr Đuri Ercegović, Prof. dr Đukanu Vukić Prof. dr Mići Oljača, Prof. dr Milanu Veljić, Ass Milošu Pajić, dipl.inž. i Ass Kosti Gligorević, dipl. inž., i ostali,
POLjOPRIVREDNI FAKULTET Univerziteta u Beogradu – Zemunu, MAŠINSKI FAKULTET Univerziteta u Beogradu, za pronalaske:

 • UNIVERZALNA SAMOHODNA MAŠINA ZA UREĐENjE ZEMLjIŠTA USM – 5,
 • DRENAŽNI PLUG DP – 4  i
 • VIBRACIONI RAZRIVAČ VR – 5 (7)          

 

 

NAGRADE

 

I

DIPLOMAMA

 • Ruža Nikolić, Aranđelovac, za DIZAJN KVADRATNIH KERAMIČKIH PLOČICA
 • Branko Prodanović iz Beograda, za  dizajn METALNA ŠAPKA – SUVENIR
 • Bosnić Zdravko, Banja Luka, za pronalazak: KOSA TURBINA NA TIHIM VODAMA-RIJEKAMA
 • Milorad Papić, Slaviša Tatić , Banja Luka, za pronalaske: SISTEM ZA SIGURNOST SAOBRAĆAJA U TUNELU i ZAŠTITA PRI RADU NA CIRKULARU UZ POBOLjŠANU PRECIZNOST RADA
 • Marko Ševo, Prijedor, za pronalazak: MEHANIČKI LAPTOP
 • Dragan Bojković, Smederevo, za pronalazak: JEDNOSMERNI MOTOR SA OTVORENIM STATORSKIM JEZGROM
 • Milorad Vićentijević, dipl. el. inž. i Prof. dr Dušan Filipović, FIZIČKI FAKULTET – Beograd, za pronalazak: SOLENOIDNI INDUKTOR OBRTNOG MAGNETNOG POLjA
 • Dušan Petrović, Beograd, za grupu pronalazaka
 • Aleksandar Ašanin, Beograd, za pronalazak: AUTOMATSKA RAMPA – RAMPA SA DALjINSKIM UPRAVLjANjEM
 • Savo Domazet, Beograd, za pronalazak: UREĐAJ ZA ZAŠTITU TROFAZNIH EL. MOTORA OD NESTANKA JEDNE FAZE UNF 150 DS
 • Vladeta Alić Beograd, za pronalazak: POMAGALO ZA OKRETANjE NEPOKRETNIH BOLESNIKA
 • Prof. Branislav Siljković, Beograd, za pronalazak: UREĐAJ ZA SKUPLjANjE I ODVOĐENjE KONDENZOVANE VODE U ATMOSFERU IZ KLIMA UREĐAJA
 • Ivana Danilović i Milivoje Danilović, Beograd, za pronalazak: STO ZA MEDICINSKU DOKUMENTACIJU NA RASKLAPANjE

 

II
SPECIJALNIM PRIZNANjEM:

 1. Mijat Miljković, Beograd, za pronalazak: VIŠENAMENSKI UREĐAJ ZA VEŽBANjE (VUV)
 2. Prof. dr Milan Đudurović, Banja Luka, za pronalazak: KONTINUIRANO KOMPLEKSNI ROTACIONI MOTOR UNUTRAŠNjEG SAGOREVANjA (KKROMUS)
 3. Radovan Jovetić, Azanja, za grupu pronalazaka
 4. Prof. dr Jelenka Savković-Stevanović za razvoj novih tehnologija
 5. Stevan Jovanović, Beograd, za pronalazak: DVOTAKTNI OTO MOTOR SA PROPAN-BUTAN GAS POGONSKIM GORIVOM

 

III
U OBLASTI DIZAJNA

ZLATNOM MEDALjOM sa likom Nikole Tesle

 • Autor: Nikola Hadžić za KAJAK – KANU

 

SREBRNOM MEDALjOM sa likom Nikole Tesle

 • Autor: Milan Simić za KUHINjSKU RUKAVICU «H – RAY» (ZRAK «H»)

 

    

IV

U OBLASTI NOVIH TEHNLOGIJA

          ZLATNOM MEDALjOM sa likom Nikole Tesle

1.  Dr Milutin Milosavljević, mr Aleksandar D. Marinković, Prof. dr Slobodan D.   Petrović, za eksponat: NOVI POSTUPAK ZA SINTEZU N-ALKIL I N,N-DIALKIL-O-ALKILTIONKARBAMATNIH KOLEKTORA

 

SREBRNOM MEDALjOM sa likom Nikole Tesle

 • Boris Jankovski, Mirko Simonovski, Panče Kitanovski, za eksponat: BIODIZEL PROCESOR
 • Marinković Milorad i dr Petar Rakin, Preduzeće KVAZAR BATERIJE Niš, Niška Banja, za eksponat: GENERATOR VODONIKA
 • Grupa autora, VAZDUHOPLOVNI ZAVOD "MOMA STANOJLOVIĆ", za primenu kompozitnih materijala u supstituciji delova u vazuhoplovstvu
 • dr Nikola Bajić, IHIS - ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNI INSTITUT – Zemun, za eksponat: NAČIN IZRADE PUNjENE ŽICE

    
BRONZANOM MEDALjOM sa likom Nikole Tesle

 1. S. Pašalić, Lidija Rafailović, N. Grgur i Tomislav Trišović, INSTITUT TEHNIČKIH NAUKA SANU, za eksponat: UNIVERZALNI UREĐAJ ZA ELEKTROHEMIJSKU SINTEZU SA MODULARNIM REAKTORIMA PROTOČNOG TIPA

 

 1. Dr Vesna Vasić, Mr Katarina Krinulović i Mirjana Čolović INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE VINČA, za eksponat: BIOANALIČKI KOMPLET ZA BRZU DETEKCIJU PESTICIDA BIOPEST

 

V

U OBLASTI PRONALAZAKA

ZLATNOM MEDALjOM sa likom Nikole Tesle

 1. Jankovski Boris, Kompanija "Veda" – Skoplje, za pronalazak: AEROSOLNO GAŠENjE POŽARA
 2. Igor Jurić, TRIO d.o.o. – Zemun, za pronalazak: UREĐAJ ZA ZAŠTITU MINSKOG POLjA OD DEJSTVA GROMA
 3. Radmilo Lepojević, Milić Maksović, Dragiša Antonijević, ZASTAVA ORUŽJE – Kragujevac, za pronalazak:  DALEKOMETNA PUŠKA U KALIBRIMA 12,7 mm h 108 mm i 12,7 h 99 mm
 4. Dušan Korolija, Ratomir Spasić i Miodrag Jovanović, VOJNOTEHNIČKI INSTITUT – Beograd, za pronalazak: PEŠADIJSKA META SA RADIO UPRAVLjANjEM
 5. Prof. dr Ljubiša Zeković i doc. dr Ivan Belča, FIZIČKI FAKULTET – Beograd, GRAMPEX - Beograd, za pronalazak:  PIROMETARSKI SISTEM ZA MERENjE I KONTROLU TEMPERATURE TELA SA KOMPEZACIJOM ZRAČENjA

 

 

 

SREBRNOM MEDALjOM sa likom Nikole Tesle

 • Ratislav Paunović, dipl. el. inž., Smederevo, za pronalaske: TERMO PREKIDAČ i ELEKTRONSKI TERMOSTAT
 • Milan Ljujić, Zoran Todorović, Darko Ranđelović, ZASTAVA ORUŽJE – Kragujevac, za pronalazak: ADAPTACIJA - UGRADNjA BACAČA GRANATA PODEŠENOG 40 mm (GP 25-KASTJOR) NA PUŠKU AUTOMATSKU M70
 • Korolija Dušan i Tarbuk Željko, TARGON d.o.o. - Beograd, za pronalazak: RADIO RAČUNARSKI SISTEM ZA PRENOS POZIVA
 • Boris Jurić, TRIO d.o.o. – Zemun, za pronalazak: MINERSKI OM-METAR
 • Slobodan Proković, Radmilo Lepojević i Zoran Todorović, ZASTAVA ORUŽJE – Kragujevac, za pronalazak: FAMILIJA AUTOMATSKOG ORUŽJA 5,56 mm M21 VS - ( BLACK STAR ) CRNA ZVEZDA
 • Dragana Papić, Momir Nikolić i Ivo Gracin, VOJNOTEHNIČKI INSTITUT – Beograd, za pronalazak:  AKVIZICIONO UPRAVLjAČKI SISTEM ZA SNIMANjE PROMENA AKUSTIČNOG I MAGNETNOG POLjA U PODVODNOM AMBIJENTU
 • Đotunović Nikola, Beograd, za pronalazak: UREĐAJ ZA DALjINSKO POKRETANjE KLIZNIH VRATA - KAPIJA

 

BRONZANOM MEDALjOM sa likom Nikole Tesle

 

 • dr Metodija Najdovski, Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij" - Skoplje, za pronalazak: OBRAZOVNI KOMPLETI ZA NASTAVU HEMIJE
 • Vojislav Đudurović, Banja Luka, za pronalazak MAŠINA ZA RENDISANjE KESTENA
 • Marko Lukić, Banja Luka, za pronalazak: UREĐAJ ZA IZDVAJANjE LIŠĆA I GRANČICA IZ ŠLjIVA
 • Obrad Ristić, dr Dragica Lonjak – Koković, dr Tatjana Lalić, Prof. dr Ivana Đujić i Jadranka Šunić – Makić, Beograd, za pronalazak:  UREĐAJ ZA ISTEZANjE (EKSTENZIJU) KIČME I JAČANjE MIŠIĆA KIČMENOG STUBA
 • Zoran Marković, HK "Krušik" a.d. - ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNI CENTAR – Valjevo, za pronalazak: Protiv požarni - ULTRA FOG sistem
 • Mileta Ristivojević, Radivoje Mitrović, Tatjana Lazović, Zoran Stamenić, Nebojša Stefanović, MAŠINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU, za pronalazak: MAŠINA ZA PAKOVANjE PREHRAMBENIH PROIZVODA
 • Prof. Milan Sovilj, Beograd, za grupu pronalazaka
 • Borisav Krajčinović, Beograd, za pronalazak: SLAVINA NA DODIR
 • Ranko Džuteski, dipl. inž. i Rogović Radenko, dipl. inž., Beograd, za pronalazak: UREĐAJ ZA ZAŠTITU OD NEŽELjENIH TELEFONSKIH POZIVA
 • Rade Mitanoski, Beograd, za pronalazak: MOBILNO TELEFONSKI KLjUČ "MAKI"
 • Prof. Milan Sovilj, Beograd, za grupu pronalazaka

 

Beograd, jun 2007. g.                                                   SAVEZ PRONALAZAČA BEOGRADA

                                                                                          Mr. Đuro Borak, dipl.inž.maš.

 


Naslovna

Copyright 2007, Webmaster: Web dizajn TeshaDesign
All Rights Reserved.

      O Savezu
          Delatnost Saveza
          Pravna akta Saveza
          Organizacija i članovi
          Institucije koje pomažu Savezu
          Informacioni sistem Saveza
      Program rada
      Izvod iz zakona o patentima
      Izložbe i nagrade
          27XXVII izložba
          27XXVII izložba
          XXVI izložba
          XXV izložba
          XXIV izložba
          XXIII izložba
          XXII izložba
          XXI izložba
          Ranije izložbe
          Sponzorstvo izložbi
      Informacije sa izložbe
          aXXVII izložba
          XXVI izložba
          XXV izložba
          XXIV izložba

      Baza pronalazaka
      Usluge Saveza